Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiści
08.01.2020

Dnia 30.12.2019 pomiędzy Miastem Orzesze w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu oraz spółką Schwander Polska sp. z o.o. sp. k. została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – budowa oczyszczalni ścieków komunalnych”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści przy ul. Centralnej. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia (wraz z dostawami i montażem urządzeń oraz rozruchem technologicznym), tj. budowa oczyszczalni ścieków o wydajności 1 587,92 m3/dobę w oparciu o technologię oczyszczania ścieków – technologię mikrofiltracji membranowej.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidziany jest na 31.05.2021 r.
Wartość inwestycji wynosi 16 660 899,81 zł brutto.
 

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY