Schwander d.o.o. - nowo otwarta zagraniczna spółka
17.07.2017

Chorwacki rynek stwarza wiele szans i możliwości dla polskich firm działających w sektorze wodno-ściekowym. Nowo otwarta chorwacka spółka Schwander d.o.o. z siedzibą w mieście Ivanić Grad, stanowi kolejny krok w kierunku zacieśnienia współpracy polsko-chorwackiej w zakresie wdrożenia technologii MBR RTC N/DN na terenie Chorwacji.

Dlaczego gospodarka wodno-ściekowa stanowi obecnie ważny temat w Chorwacji?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, wskaźniki podłączenia Chorwacji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są na chwilę obecną poniżej średniej unijnej. Przepisy prawa unijnego zobowiązują Chorwację do wyrównania tych wskaźników, stąd też duży nacisk kładzie się na ten właśnie sektor. Ponadto, sektor usług w Chorwacji zdominowany  jest przez branżę turystyczną. Jej udział w PKB to na chwilę obecną około 20%, natomiast roczny dochód z turystyki sięga aż 6,61 miliarda euro. Osiągnięcie tak wysokiego dochodu nie byłoby możliwe, gdyby nie malownicze wybrzeże Adriatyku, rozciągające się na długości 1800 km. Liczne centra oferujące bogaty wybór sportów wodnych oraz klimatyczne zabytkowe porty i zatoki sprawiają, że do Chorwacji co roku przybywają rzesze turystów. Nie trzeba być specjalistą z branży wodno-ściekowej, aby dostrzec ogromne znaczenie utrzymania poziomu zanieczyszczenia Adriatyku na jak najniższym poziomie. Jest to priorytetowa kwestia zarówno dla organów administracji rządowej, jak i dla lokalnych przedsiębiorców, niejednokrotnie czerpiących zyski wyłącznie z turystyki.

Oczyszczalnie MBR oferowane przez Schwander d.o.o. to rozwiązanie idealne dla turystyki

Technologia MBR (ang. Membrane Biological Reactor) jest najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o obszary typowo turystyczne, gdyż pozwala osiągnąć najlepszy możliwy stopień oczyszczenia ścieków. Pozwala ona osiągnąć rezultaty nieporównywalne z żadną inną technologią znaną na rynku, dlatego też jest rekomendowana przez Unię Europejską, jako najlepsza możliwa technologia oczyszczania ścieków. Może być stosowana w parkach narodowych, w centrach miast, przy obiektach hotelowych lub mieszkalnych, bez konieczności tworzenia stref ochronnych.

Współpraca z polskimi firmami szansą dla rozwoju branży wodno-ściekowej w Chorwacji

Chorwacja pozyskała z UE znaczne środki inwestycyjne na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi jednak na liczne bariery, niewielkie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji współfinansowanych przez Unię w tej branży, deficyt doświadczonych specjalistów oraz skomplikowane procedury, współpraca z polskimi firmami, posiadającymi znaczne doświadczenie w zakresie wdrażania tego typu projektów, stwarza zwiększone możliwości rozwoju dla obu stron.
Aby ułatwić współpracę na rynku chorwackim, firma Schwander Polska zdecydowała się otworzyć nową zagraniczną spółkę na terenie Chorwacji.

Schwander d.o.o. - dane kontaktowe chorwackiej spółki

Nowo utworzona spółka Schwander d.o.o. ma siedzibę w mieście Ivanić-Grad, ul. Krešimira IV 20 (ok. 40 km od Zagrzebia). Spółką zarządza dwóch dyrektorów: Duška Žanić oraz Dobrivoj Bancaliski. Spółka została utworzona w celu usprawnienia wdrożenia w Chorwacji technologii MBR, przy ścisłej współpracy lokalnych firm wykonawczych i projektowych, co pozwoli na zaktywizowanie chorwackich przedsiębiorstw, bez konieczności oddawania rynku w ręce obcego kapitału. Schwander d.o.o. ściśle współpracuje z lokalnymi partnerami, m. in. z firmą Infraterra d.o.o., Novatech Baas d.o.o. oraz Duplico d.o.o.

Poniżej dane kontaktowe zagranicznej spółki chorwackiej Schwander d.o.o.:

Schwander  d o.o.
Krešimira IV 20
10310 Ivanić-Grad
OIB: 80881116687


mob. 091-2266005

 

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY