Ponuda
Ponuda

Ponuda Schwander Polska prvenstveno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave i privatnim investitorima u području izgradnje komunalnih i industrijskih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tvrtka se, između ostalog, bavi pripremom i realizacijom projekata za obiteljske kuće i stambene zgrade, hotele, restorane, odmorišta, benzinske postaje, škole, naselja, općine i gradove.

Djelatnost tvrtke uključuje sveobuhvatnu podršku provedbi investicijskog procesa - od savjetovanja, preko izrade koncepta i svih faza projektiranja do izvođenja radova i eksploatacije uređaja. Nudimo mogućnost provedbe cjelokupnog investicijskog procesa, koji uključuje izradu geodetske dokumentacije (podloge za projektiranje itd.), inventarizaciju, elektro i strojarske radove, izradu projekta i troškovnika, izradu tehničkih specifikacija za potrebe izvođenja radova i preuzimanje građevinskih radova, izvođenje građevinskih radova te u kasnijoj fazi eksploataciju postrojenja.
 

Koncepcija

 • konzultacije
 • izbor i izrada metode
 • izrada koncepcije
 • analiza troškova
 • izvedba posebnih narudžbi

Program izgradnje

 • lokalna dozvola
 • izbor metode i izrada tehnologije
 • priprema investicijskog troškovnika
 • izrada Programa izgradnje s obzirom na najnovija tehnička i tehnološka dostignuća
 • svođenje na najmanju mjeru negativnog djelovanja na okoliš rješenja prihvaćenih u Programu izgradnje
 • stalno konzultiranje s Naručiteljem tehničko-tehnoloških rješenja te njihov utjecaj na troškove građevinskih radova

Schwander Polska, pri izradi Programa izgradnje uzima u obzir karakteristične parametre koji određuju veličinu postrojenja za obradu otpadnih voda, kvantitativnu i kvalitativnu karakteristiku otpadnih voda koje ulaze u postrojenje za obradu, aktualne uvjete za izvedbu predmeta narudžbe, uvjeti vezani uz vode i tlo te stanje postojećih objekata.   Na osnovi toga bit će izrađena koncepcija postrojenja za obradu otpadnih voda te detaljne funkcionalno-korisničke karakteristike kao i zahtjevi Naručitelja prema investicijskom procesu.

Projekt

 • stručno koordinacijski projekt
 • stručni izvedbeni projekt
 • izrada dokumenata za dobivanje odgovarajućih dozvola

Svakoj narudžbi pristupamo individualno, detaljno analizirajući zahtjeve glede terenskih uvjeta, tehnologije, instalacija, priključaka ili mreže, zajedno s uređajima i objektima, kako bismo optimirali troškove izgradnje i prije svega kasnijeg korištenja.   

Izgradnja

 • izgradnja
 • rekonstrukcija
 • modernizacija 
 • primopredajna dokumentacija
 • dokumentacija izvedenog stanja

Schwander Polska ima bogato iskustvo u području kompleksne izvedbe investicija kao Glavni izvođač, Voditelj konzorcija ili podizvođač (u području dostave i postavljanja tehnoloških uređaja, izvedbe automatike i programske podrške postrojenja za obradu otpadnih voda.)  Investicije u izvedbi tvrtke bile su izgradnja novih objekata, rekonstrukcija postojećih te modernizacija.  Tijekom rekonstrukcije te modernizacije postoji mogućnost osiguranja trajnog rada instalacija za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Tehnologija

 • dostava i postavljanje uređaja
 • uvođenje autorske programske podrške i automatike
 • pokretanje
 • obuka

Schwander Polska također nudi mogućnost da istupa u ulozi Konzorcija ili Podizvođača (u području dostave i postavljanja tehnoloških uređaja te izvođenja automatike i programske podrške za postrojenja obrade otpadnih voda). 

Servisiranje

 • Izvođenje periodičnih CIP ispiranja
 • Popravci u okviru trajanja jamstvenog roka i nakon njegova isteka
 • Servis i održavanje uređaja
 • Dostava i postavljanje zamjenskih dijelova proizvođača
 • Praćenje obrade otpadnih voda pomoću sredstava daljinskog nadzora

Autorizirani servisni timovi Schwander Polska osiguravaju tehničko i stručno upravljanje te servis MBR postrojenja za obradu otpadnih voda.   Servis Schwander Polska odlikuje se brzom reakcijom te složenim znanjem iz područja MBR procesa obrade te postavljenih uređaja.

Programska podrška MBR

 • Autorska programska podrška Schwander Polska
 • Sustav SCADA
 • On-line izmjera u realnom vremenu
 • Daljinsko upravljanje s bilo kojeg mjesta na svijetu uz pomoć uređaja koji ima dostup internetu
 • Vizualizacija tehnološkog procesa
 • Rukovanje alarmima i brojilima objekta
 • Trajna pohrana i obrada podataka
 • Prezentacija izvješća i trendova
 • Analiza procesnih podataka, alarma i događanja
Sustavi rade na temelju algoritama upravljanja koji određuju optimalne vrijednosti parametara tijeka procesa kao što su: intenzitet aeracije, unutarnja recirkulacija ili uklanjanje prekomjernog mulja.  Sustavi automatskog upravljanja Schwander stabiliziraju proces i daju jamstvo pravilnog korištenja postrojenja za obradu i dobivanje tražene kakvoće obrađenih otpadnih voda.  Osim toga, traženi parametri će biti postignuti korištenjem minimalne količine energija ili kemijskih sredstava.

 

NAŠI PARTNERI

STRATEŠKI PARTNER