Projekt
građevinski i izvedbeni

Projekt

  • stručno koordinacijski projekt
  • stručni izvedbeni projekt
  • izrada dokumenata za dobivanje odgovarajućih dozvola

Svakoj narudžbi pristupamo individualno, detaljno analizirajući zahtjeve glede terenskih uvjeta, tehnologije, instalacija, priključaka ili mreže, zajedno s uređajima i objektima, kako bismo optimirali troškove izgradnje i prije svega kasnijeg korištenja.   

NAŠI PARTNERI

STRATEŠKI PARTNER