Tehnologija
NA ČEMU SE TEMELJI MBR TEHNOLOGIJA PRIMJENJIVANA U POSTROJENJIMA ZA OBRADU OTPADNIH VODA SCHWANDER POLSKA?

Membrane Alfa Laval MBR

Prirodna, učinkovita obrada komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Membranski moduli Alfa Laval u tehnologiji MBR osiguravaju jednostavnu obradu otpadnih voda uz niske troškove korištenja. Temeljeni na tehnologiji LowResist™ koju je patentirala tvrtka Alfa Laval, povezuju male zahtjeve pri čišćenju i održavanju uz niski utrošak energije i odličnu kakvoću procjedne vode. Membranski moduli Alfa Laval MBR su izvedeni uz primjenu jedinstvenih tehnologija: LowResist™, S Aerator™ i QuickSwap™, koji osiguravaju niz prednosti kako za komunalne, tako i za industrijske procese obrade otpadnih voda u bio reaktorima MBR.

Primjena

Membrane Alfa Laval MBR se primjenjuju u cijelom svijetu pri obradama otpadnih voda gdje se koriste membranski bio reaktori (MBR) za tu svrhu. Otpadne vode mogu biti proizvod različitih procesa, kao npr.:
 • komunalna obrada otpadnih voda
 • prehrambena proizvodnja, vinarska industrija, proizvodnja piva, mlijeka, sokova, škroba, grickalica
 • farmacija
 • kemijska industrija
 • petrokemija
 • klaonice

Prednosti

Najnovija linija membranskih modula MBR ima niz novih funkcija koje omogućuju povećanje učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i veće smanjenje troškova održavanja.  U novom modulu korištena je provjerena i testirana tehnologija u stotinama postrojenja tijekom posljednjih 10 godina, što jamči pouzdan rad uz najniže moguće troškove.

Svaki element jedinstvenih ravnih, kapilarnih membrana je posebno izveden uzimajući u obzir postojeće uvjete u postrojenjima za obradu otpadnih voda. Kao rezultat smo dobili modul koji se odlikuje pouzdanošću pri radu, niskim troškovima korištenja uz minimalni rad zaposlenih.

     

LowResist - reducirano začepljenje membrana i smanjena potrošnja energije

Jedinstvena konstrukcija membranskog modula osigurava vrlo nizak transmembranski tlak (TMP) tijekom rada uređaja. Gotovo sva naša postrojenja rade samo pod utjecajem gravitacije  Vrlo niski tlak među membranama MBR omogućuje ograničenje radova kod ispiranja i održavanja, budući da je začepljenje membrana uzrokovano uglavnom površinskim onečišćenjem, koje se lako uklanja, a začepljenje pora membrana je ograničeno.

Ključem tehnologije LowResist™ je izgradnja mikrofiltracijske membrane koja u sebi objedinjuje visoku propusnost s konstrukcijom modula MBR i ograničava gubitak tlaka u svim fazama proizvodnje permeata.  Ta tehnologija je u novom modelu usavršena s ciljem još većeg smanjenja transmembranskog tlaka.

Nove membrane Alfa Laval imaju otvorene bokove, što omogućuje slobodan protok permeata u bazen. To dovodi do ravnomjernije raspodjele tlaka na membrani, što pak povećava učinkovitost i smanjuje potrebu čišćenja.
 

Difuzori S-Aerator

Novi model instalacije Alfa Laval MBR je opremljen sustavom aeracije S Aerator™, kojeg je izradila tvrtka Schwander Polska u suradnji s Alfa Laval, koji smanjuje količinu potrebnog zraka i ograničava vrijeme namijenjeno za održavanje.

Novi sustav S Aerator™ ima linijsku konstrukciju, koja omogućuje samostalno ispiranje.  To znači, da ni u jednoj fazi ne zahtijeva ručni rad.  Konstrukcija samostalnog ispiranja omogućuje pouzdano uključivanje i isključivanje dotoka zraka tijekom rada, što omogućuje pokretanje membranskih modula s naizmjeničnim dotokom zraka.  Naizmjenična procedura čišćenja smanjuje utrošak energije u slučaju čišćenja zrakom za 40% u usporedbi s tradicionalnom metodom, bez utjecaja na brzinu začepljenja i učinkovitost membranskog filtriranja.

 

QuickSwap™ - jednostavna zamjena membrana

Jedinstveni sustava QuickSwap™ tvrtke Alfa Laval, primijenjen kod novih membranskih modula, omogućuje pojedinačno izvlačenje svakog kompleta modulskih ploča, smanjujući visinu podizanja traženu za membranski modul Nakon postavljanja svih membrana u modulu, cijeli komplet je moguće zamijeniti odjednom bez potrebe individualne zamijene svakog elementa membrane.

Membranski moduli Alfa Laval MBR su idealno rješenje za primjenu unutar zgrada ili jako podzemna postrojenja, u kojima bi dodatna visina podizanja značila veće troškove.

 

Optimalnost s obzirom na visoku učinkovitost

Novi membranski moduli alfa Laval MBR za pravilan rad traže samo dva slobodna boka i stoga mogu biti postavljeni jedni pored drugih u redovima, zahvaljujući čemu se znatno povećava gustoća pakiranja membrana.  

Membrane Alfa Laval MBR su dostupne u različitim veličinama, od MFM080 do MFM240, zahvaljujući čemu uvijek možemo prilagoditi membranski modul individualnim uvjetima određenog postrojenja te u potpunosti iskoristiti površinu postojećih bazena. 

Membrane su izrađene od PVDF materijala otpornog na klor i prilagođene su primjeni obrade otpadnih voda.

Membrane su apsolutna prepreka za bakterije, mikro plastiku i ostala onečišćenja, a procjedne vode ne sadrže krute elemente. To znači da se filtrat može uspješno koristiti za navodnjavanje ili kao tehnološka voda.
 

Potpuna automatizacija - niski troškovi osoblja

Troškovi rada su oni koji najviše opterećuju operativne troškove. Postrojenja za pročišćavanje Schwander Polska su u potpunosti automatizirana, zahvaljujući čemu svi bitni parametri procesa obrade otpadnih voda mogu biti pokretani, kontrolirani i praćeni daljinski pomoću bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu. To omogućuje značajno smanjenje troškova zapošljavanja što pak za korisnika znači izravne uštede. 

Sustav vizualizira tehnološki proces, obavještava o kvaru uređaja i podsjeća na potrebu servisiranja, upravlja alarmima i brojčanicima objekta te trajnom pohranom podataka Sustavi rade na temelju algoritama upravljanja koji određuju optimalne vrijednosti parametara tijeka procesa kao što su: intenzitet aeracije, unutarnja recirkulacija ili uklanjanje prekomjernog mulja.

Sustavi automatskog upravljanja koji se koriste u postrojenjima za obradu otpadnih voda u izvedbi tvrtke Schwander Polska stabiliziraju proces te jamče pravilno korištenje postrojenja za obradu otpadnih voda i dobivanje tražene kakvoće obrađenih otpadnih voda, tj. procjeda  Osim toga, zahvaljujući njima, korisnik može biti siguran, da će traženi parametri biti postignuti korištenjem minimalne količine energije ili kemijskih sredstava.

Idealna kakvoća obrađenih otpadnih voda

Jedna od najvećih prednosti membranskih bio reaktora je neusporediva kakvoća obrađenih otpadnih voda, koja nije ovisna o karakteristikama sedimentacije aktivnog mulja.

Posljedica uvodne dezinfekcije obrađenih otpadnih voda - membrana je apsolutna fizička prepreka koja uklanja sve bakterije i većinu patogena te svu mikro plastiku, što dovodi do toga, da će se to rješenje idealno potvrditi u primjeni koja pretpostavlja ponovno iskorištavanje filtrata, npr. za navodnjavanje.  U postrojenjima MBR Schwander Polska filtrat se vraća u sustav i koristi se kao tehnološka voda što je značajna ušteda za korisnika.

Sustav MBR će također biti idealno rješenje za uklanjanje potencijalno opasnih spojeva, mikro onečišćenja i farmaceutika iz komunalnih i bolničkih otpadnih voda.  Tijekom posljednjih istraživanja provedenih u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda u Danskoj, potvrđena je stopostotna učinkovitost membranskih modula Alfa Laval MBR u uklanjanju onečišćenja mikro plastikom.  Zahvaljujući tome, korisnik može biti siguran da dobiva rješenje koje, ne samo da će zadovoljiti korisničke potrebe, već da će ono također biti sukladno s budućim zahtjevima regionalne politike zaštite okoliša.

Minimalan tlak

Vrlo nizak transmembranski tlak (TMP), koji je osnova rada membranskog modula Low Resist smanjuje zarastanje membrana, a tim samim smanjuje učestalost čišćenja. Niski TMP uklanja problem začepljenja membranskih pora, što znači, da jedino čišćenje koje zahtijevaju filteri Alfa Laval MBR je zračno čišćenje svakih 10 minuta te ispiranje CIP 3-4 puta godišnje.

Drugim riječima
 • Bez uvodnoga ispiranja
 • Niski zahtjevi glede kemijskih ispiranja
 • Nikada ne treba vaditi modul iz bazena tijekom njegova korištenja
 • Minimalno ispiranje CIP
 • Minimalno trošenje kemijskih sredstava
 • Ogromna ušteda vremena
 • Manje trošenje membrana i crpki

Niski troškovi za energiju

Troškovi za energiju su glavni troškovi u postrojenjima za obradu otpadnih voda MBR, stoga je glavni izazov energetska učinkovitost. Postrojenja za obradu otpadnih voda Schwander Polska osiguravaju najmanji trošak za energiju na tržištu, zahvaljujući prednostima koje donosi gravitacijski protok i pojednostavljeno postrojenje.  

Jedinstvena konstrukcija membranskih modula omogućuje im rad uz iskorištavanje gravitacijske sile kao jedine pokretačke sile, eliminirajući troškove napajanja crpki.
Novi difuzor, S Aerator™, kojeg je izradila tvrtka Schwander Polska u suradnji s Alfa Laval, omogućuje optimalno čišćenje zrakom, a tim samim se minimalizira potrošnja energije putem ispuhivanja zrakom, bez rizika začepljenja difuzora ili povećanog zarastanja membrana.

Jednostavno, pouzdano korištenje

Svaka pojedinost u sustavu filtriranja Schwander Polska projektirana je i promišljena posebno s obzirom na postrojenja za obradu otpadnih voda.  U mulju nema nikakvih pokretnih dijelova niti ventila, a iskorištavanje crpki je svedeno na minimum.  Ništa nije prepušteno slučaju, kako bi se osigurala što veća pouzdanost i što manje mogući zahtjevi u području održavanja.

Osim toga, nijedna aktivnost održavanja ne zahtijeva vađenje modula ili pražnjenje bazena. U neophodnom slučaju zamjene membrane, jedinstveni sustav Quick Swap omogućuje to učiniti u rekordno kratkom vremenu u bazenu. U slučaju promjene tehnologije na MBR, nema potrebe provođenja napredne obuke za osoblje. Sve tehnologije primijenjene u našem postrojenju bit će Vašem osoblju već poznate.  

Niski investicijski troškovi

Rješenja Schwander Polska osiguravaju idealnu kakvoću pročišćavanja u svakom dostupnom prostoru. Bez obzira gradite li novi objekt ili modernizirate već postojeći, sa sigurnošću ćete primijetiti da naša rješenja smanjuju ulaganja.
 
Nova postrojenja za obradu otpadnih voda
U slučaju izgradnje novog postrojenja za obradu otpadnih voda, odabir MBR tehnologije omogućit će vam uštedu sredstava namijenjenih za građevinske radove. Visoka koncentracija bio mase u reaktoru omogućuje kraće vrijeme zadržavanja otpadnih voda, a to znači čak trostruko smanjenje zapremine komore za aktivni mulj u odnosu na konvencionalne tehnologije.   Zahvaljujući jedinstvenim rješenjima membrana Alfa Laval MBR, dimenzija bazena može biti manja od onih u drugim MBR sustavima, zahvaljujući velikim kompletima membrana te mogućnosti rada s većom koncentracijom onečišćenja u mulju. Jednostavnost postrojenja omogućuje uštedu na crpkama i cjevovodima, budući da se filtriranje odvija korištenjem gravitacije kao pokretačke sile.

Postojeća postrojenja za obradu otpadnih voda
U slučaju postojećih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, velika elastičnost filtriranja MBR omogućuje prilagodbu postojećoj infrastrukturi. Možete se odlučiti na gravitacijski protok ili korištenje crpki permeata niskog utroška energije. Zahvaljujući ponudi membranskih modula dostupnih u različitim dimenzijama, možemo smjestiti takvu količinu modula koja će nam osigurati najveću učinkovitost filtriranja u postojećem bazenu ili bazenima.

Sezonalnost - idealno rješenje za turizam

Tehnologija Schwander Polska, s obzirom na idealnu kakvoću pročišćenih otpadnih voda, preporučuje se posebno za turistički atraktivne terene, prilikom modernizacije već postojećih objekata te pri ispustu pročišćenih otpadnih voda u prostore koji zahtijevaju posebnu zaštitu, kao što su: mali vodotokovi, jezera ili kupališne vode.

MBR postrojenja Schwander Polska odlikuje velika elastičnost, zahvaljujući čemu se idealno potvrđuje u uvjetima povećanog sezonskog dotoka otpadnih voda te tijekom niskog dotoka kakav je izvan sezone.  Povećanje propusnosti te prihvaćanje većih količina onečišćenja odvija se bez neophodnog uvođenja skupih investicija koje zahtijevaju prostor, obično zahtijeva samo prilagodbu postavki programske podrške postrojenja.

Bez neprijatnih mirisa

Sva postrojenja za obradu otpadnih voda koje je projektirala i izvela naša tvrtka opremljena su uređajima čiji je zadatak neutralizacija hlapljivih spojeva neprijatnih za osoblje i okoliš. Zahvaljujući tome, utjecaj objekta se ograničava samo na teren na kojem se nalazi.

Dezodorizacija se odvija na temelju tehnologije bio filtriranja na biološko aktivnom materijalu ili uz pomoć ugljičnog filtera ispunjenih kemijskim sorbensom ili odgovarajuće impregniranim aktivnim ugljenom.  To omogućuje smještaj postrojenja za obradu otpadnih voda u blizini ostalih zgrada.

Kao primjer objekata koje je realizirala tvrtka Schwander Polska ističemo npr. postrojenje za obradu otpadnih voda u gradiću Piątkowa - koje se nalazi u blizini škole i dječjeg igrališta ili postrojenje za obradu otpadnih voda u Chmiełcu - koje se nalazi u središtu grada uz zgrade gradske i općinske uprave.

Niski zahtjevi u održavanju

Vrlo niski transmembranski tlak i uklanjanje zarastanja pora membrana znači da se zahtijeva samo minimalno čišćenje.  Tijekom normalnog rada dovoljne su 2 minute čišćenja zrakom, kako bi se uklonilo površinsko onečišćenje.

Nema potrebe za čestim kemijskim ispiranjem - u potpunosti je dovoljno CIP ispiranje svaka tri ili četiri mjeseca. Ušteda vremena u usporedbi s ostalim MBR sustavima je vrlo velika.

Rijetki ciklusi CIP ispiranja donose također koristi u obliku minimalizacije trošenja membrana i utroška kemijskih sredstava.
 

Servis uređaja

Naše MBR instalacije odlikuju se jednostavnim i povremenim servisom zahvaljujući gravitaciji, ograničenju broja crpki i pojednostavljenju instalacije, a također suradnji s isključivo vodećim i provjerenim dobavljačima uređaja.

Modularna konstrukcija membrana znači, da se zahtijeva samo 1.3 m razmaka iznad ruba bazena, kako bi se podigli moduli na mjestu postavljanja.  To je posebno važno pri postavljanju MBR-a unutar zgrade te u trenutku kada je prostor ograničen.

Nudimo profesionalan servis i održavanje izvedenih objekata i postrojenja te trajnu potporu korisniku u procesu upravljanja uređajima. Kako biste saznali više, prijeđite na  Servis .

 

Membranski modul i podaci o eksploataciji

Tipovi membrana MFP2
Veličina membrane 0.2  μm
Standardno transmembranski tlak tijekom rada (TMP) 0.01 ÷ 0.04 bar
Standardni raspon protoka neto 10 ÷ 30 LMH
Maksimalna temperatura 50ºC
Raspon pH 1 ÷ 11
1 Ovisno o stvarnim uvjetima i sastavu otpadnih voda

Materijali od koji su izvedeni elementi membranskog modula

Okvir modula nehrđajući čelik AISI 316
Cijevna instalacija permeata i sustavi aeracije nehrđajući čelik AISI 316
Membranski element i razmaknica polipropilen (PP)
Membrana poliviniliden fluorid (PVDF)
Tip sustava aeracije difuzor krupnih mjehurića
Sustav aeracije nehrđajući čelik AISI 316
Priključak na ulazu zraka 1½ “ BSP / NPT
Priključak na izlazu permeata 2 “ BSP / NPT

NAŠI PARTNERI

STRATEŠKI PARTNER