Zahtjevi Naručitelja
Zahtjevi Naručitelja (Knjiga 3)

Program izgradnje

  • lokalna dozvola
  • izbor metode i izrada tehnologije
  • priprema investicijskog troškovnika
  • izrada Programa izgradnje s obzirom na najnovija tehnička i tehnološka dostignuća
  • svođenje na najmanju mjeru negativnog djelovanja na okoliš rješenja prihvaćenih u Programu izgradnje
  • stalno konzultiranje s Naručiteljem tehničko-tehnoloških rješenja te njihov utjecaj na troškove građevinskih radova

Schwander Polska, pri izradi Programa izgradnje uzima u obzir karakteristične parametre koji određuju veličinu postrojenja za obradu otpadnih voda, kvantitativnu i kvalitativnu karakteristiku otpadnih voda koje ulaze u postrojenje za obradu, aktualne uvjete za izvedbu predmeta narudžbe, uvjeti vezani uz vode i tlo te stanje postojećih objekata.   Na osnovi toga bit će izrađena koncepcija postrojenja za obradu otpadnih voda te detaljne funkcionalno-korisničke karakteristike kao i zahtjevi Naručitelja prema investicijskom procesu.

NAŠI PARTNERI

STRATEŠKI PARTNER