Badania
POSZUKIWANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ...

Największą uwagę przykładamy do zdobywania nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala nam na optymalizację procesów technologicznych, ograniczenie do minimum oddziaływania obiektu oczyszczalni na środowisko a w szczególności odnowę biologiczną wody tj. wykorzystanie gospodarcze ścieków oczyszczonych. Dzięki współpracy z uczelniami technicznymi w Polsce i krajach europejskich, staramy się na bieżąco wprowadzać najnowsze rozwiązania technologiczne.
 

Współpraca z Politechniką Krakowską

13 listopada 2018 roku firma Schwander Polska podpisała Umowę Współpracy z Politechniką Krakowską. Przedmiotem umowy są prace badawczo-rozwojowe na oczyszczalni ścieków MBR. Zakres badań obejmuje następujące etapy: 
  1. Identyfikacja przebiegu procesów technologicznych w reaktorach z określeniem przemian podstawowych wskaźników
  2. Określenie przyrostu oraz właściwości osadu czynnego (badania mikrobiologiczne)
  3. Badanie energochłonności procesu 
  4. Wytyczne technologiczne do projektowania reaktorów MBR
  5. Wytyczne do optymalizacji systemu sterowania i automatyki w reaktorach MBR
Końcowym etapem współpracy będzie opracowanie szczegółowego raportu.

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY