Budowa
i rozruch

Budowa

  • kompleksowa usługa budowy nowej oczyszczalni ścieków
  • przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów oczyszczalni ścieków
  • wykonanie instalacji karbonizacji hydrotermalnej (HTC)
  • dostawa technologii, automatyki i oprogramowania
  • uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz innych wymaganych prawem pozwoleń
  • dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
Posiadamy bogate doświadczenie. Zapewniamy szeroki wachlarz usług, w tym w  formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizowane przez nas zamówienia to nie tylko budowa nowych oczyszczalni ale również zadania polegające na przebudowie, rozbudowie istniejących obiektów (co istotne, w przypadku prac na terenie czynnych zakładów prowadzone przez nas prace nie zakłócają ich funkcjonowania).
To co wyróżnia nas od innych to, to że do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Analizujemy potrzeby każdego Inwestora by zoptymalizować koszty związane z nakładami ponoszonymi w trakcie procesu inwestycyjnego oraz koszty związane z późniejszą eksploatację.

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY