Budowa i rozruch oczyszczalni ścieków

Budowa

Przedsiębiorstwo Schwander Polska® dzieli budowę oczyszczalni ścieków na kilka możliwych ewentualności. Są to przede wszystkim takie możliwe jej etapy:
  • kompleksowa budowa od podstaw,
  • przebudowa istniejącego wariantu,
  • modernizacja istniejącego wariantu,
  • dokumentacja odbiorowa,
  • dokumentacja powykonawcza.
Schwander Polska® ma bogate i szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji w charakterze Generalnego Wykonawcy, Lidera Konsorcjum/Konsorcjanta lub Podwykonawcy (w zakresie dostawy i montażu urządzeń technologicznych, wykonania automatyki i oprogramowania dla oczyszczalni ścieków). Realizowane przez firmę inwestycje dotyczyły realizacji nowych obiektów od zupełnych podstaw, przebudowy istniejących oraz ich modernizacji. Co istotne, w trakcie tych dwóch ostatnich procesów istnieje pełna możliwość zapewnienia ciągłości pracy instalacji przez cały czas realizacji zadania.

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY