Naukowcy z Politechniki Krakowskiej przeprowadzą badania na oczyszczalniach ścieków MBR Schwander Polska
26.02.2020

W czasach rosnącej globalnej konkurencji w dziedzinie technologii, niezwykle istotną kwestią jest prowadzenie wiarygodnych badań naukowych, które pozwolą na rozwój przedsiębiorstwa oraz będą przeistaczały się w nowe, innowacyjne produkty i technologie. Co więcej, w takich dziedzinach jak energia, zdrowie, żywność i woda, konieczna jest wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami badawczymi z całego świata, aby przyspieszyć rozwój nauki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Projekt badawczy będzie trwał 12 miesięcy

W dniu 13 lutego 2020 firma Schwander Polska podpisała umowę o współpracy z Politechniką Krakowską. Przedmiotem umowy są „Badania biocenozy i właściwości osadu czynnego w biologicznych reaktorach membranowych (MBR) i ich wpływ na procesy oczyszczania ścieków komunalnych”. Badania zostaną przeprowadzone na oczyszczalni ścieków w Kunowie (województwo świętokrzyskie).

Prace badawczo rozwojowe zostały podzielone na następujące etaty:
 
Określenie metodyki i harmonogramu poboru próbek osadu czynnego i ścieków dla oczyszczalni ścieków w Kunowie.
  1. Określenie parametrów technologicznych osadu czynnego z reaktorów membranowych w badanych oczyszczalniach.
  2. Ocena właściwości fizyko-chemicznych i charakterystyka mikrobiologiczna osadu czynnego z badanych oczyszczalni.
  3. Ocena wpływu jakości osadu czynnego na efektywność procesów technologicznych.
  4. Opracowanie wyników i przekazanie raportu końcowego.
 
Cel badań – optymalizacja i dalsze zmniejszenie kosztów

Prace mają stanowić podstawę do kolejnych badań w przyszłości, ukierunkowanych na utworzenie autorskich norm wymiarowania oczyszczalni w technologii MBR, dalsze zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz optymalizację sytemu sterowania i automatyki w reaktorach. Prace badawcze będą trwały 12 miesięcy. Zakres badań został przygotowany po identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju technologii MBR, które jeszcze bardziej przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności autorskich rozwiązań technologicznych Schwander Polska oraz do dalszego zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla użytkownika końcowego.

Przyszłość – współpraca uniwersytetów na szczeblu międzynarodowym

Nauka dziś coraz bardziej otwiera się na świat. Oznacza to usunięcie przeszkód we współpracy międzynarodowej między naukowcami, przedsiębiorcami i innowatorami, zaangażowanie się w dyplomację naukową i przewodzenie międzynarodowym partnerstwom na rzecz badań i odkryć naukowych, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom.
Będąc jedną ze stron tego wyjątkowego dialogu, zdecydowaliśmy się na zainicjowanie oraz włączenie do współpracy przedstawicieli zagranicznych uniwersytetów technicznych. Jesteśmy obecnie na etapie wstępnych rozmów z przedstawicielami zagranicznych instytucji naukowych dotyczących trójstronnej współpracy w zakresie przeprowadzenia kompleksowych badań oraz opracowania innowacyjnych rozwiązań w procesach oczyszczania ścieków.  
 

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY