Oczyszczalnia ścieków MBR i PSZOK w Muszynie
15.03.2021

Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków: MBR (technologię bioreaktorów membranowych, z ang. Membrane Biological Reactor) – opartą na mikrofiltracji membranowej, rekomendowaną w dyrektywach Unii Europejskiej jako BAT - najlepsza dostępna metoda oczyszczania ścieków. Dzięki połączeniu elementów klasycznej technologii osadu czynnego oraz filtracji na membranach mikrofiltracyjnych, ścieki oczyszczone w reaktorach MBR spełniają najwyższe normy jakości, zarówno pod względem fizyko-chemicznym, jak  mikrobiologicznym. Jakość ścieku oczyszczonego obrazowo można porównać do pierwszej klasy czystości wód płynących. Film podsumowujący realizację inwestycji:
 

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY