Podpisaliśmy kolejną umowę
11.10.2022

Po niedawnym finalizowaniu umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Rytro w dniu 11 października br. doszło do podpisania kolejnej umowy – tym razem na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Działoszyn (woj. łódzkie).
Koszt planowanej inwestycji wyniesie około 19 mln zł, czas realizacji to 24 miesiące. Za zaplanowane środki wybudowana zostanie nowa oczyszczalnia ścieków oraz zostaną zmodernizowane te elementy starej oczyszczalni, które będą niezbędne do zachowania funkcjonalności dotychczasowego ciągu technologicznego.
Dla samorządu Gminy Działoszyn przedsięwzięcie to ma ogromne znaczenie. Przyczyni się ono nie tylko do poprawy jakości życia jej mieszkańców ale również do poprawy stanu środowiska naturalnego. Przechodząc natomiast do Schwander Polska - to realizacja zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie” będzie kolejną okazją do potwierdzania profesjonalizmu Spółki i wysokiej jakości nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych na obiektach przez nią budowanych.

Galeria

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY