Spotkanie z delegatami z Chorwacji
27.02.2017

W dniach 23-25 lutego 2017 roku firma Schwander Polska zorganizowała spotkanie z przedstawicielami samorządów oraz reprezentantów firm z branży wodno-ściekowej z Chorwacji. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy na temat oczyszczalni ścieków działających w oparciu o ultranowoczesną technologię MBR (Membrane Biological Reactor).

Zaproszenie Schwander Polska przyjęli przedstawiciele lokalnych władz z terenu Chorwacji, reprezentanci jednostek odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, właściciele firm wykonawczych oraz przedstawiciele polskich i chorwackich środowisk akademickich, m. in. wykładowcy Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Podczas spotkania goście mieli okazję do dokładnego zapoznania się z technologią oraz układem oczyszczalni ścieków w czterech miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Chełmiec: w Wielogłowach, Chełmcu, Piątkowej i Małej Wsi. Obiekty te, zrealizowane przy udziale środków unijnych, zostały wykonane przez firmę Schwander Polska, w oparciu o autorskie rozwiązania łączące technologię MBR (Membrane Biological Reactor) z systemem RTC (Real Time Control). To innowacyjne połączenie umożliwiło eksploatację oczyszczalni w trybie stałego dozoru bez konieczności stałej obsługi, dzięki zastosowaniu zaawansowanych urządzeń pomiarowych oraz systemów automatycznego sterowania.

Po wizytacji obiektów zebrani goście wysłuchali prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli firm partnerskich Schwander Polska. Jacek Pyskło (Alfa Laval Polska) przybliżył zebranym zasady działania oraz korzyści wynikające z zastosowania innowacyjnych modułów membranowych Alfa Laval, wskazując między innymi na znaczną minimalizację powierzchni zajmowanej przez oczyszczalnię ścieków, zwiększoną wytrzymałość membran oraz wdrożenie przełomowych rozwiązań umożliwiających znaczne zmniejszenie zużycia energii.

Z kolei prelekcja wygłoszona przez dr inż. Ewę Witkowską, specjalistę technik membranowych i optymalizacji procesów RTC (firma Hach), umożliwiła zgromadzonym zrozumienie specyfiki działania systemu zdalnego sterowania obiektem oraz zaawansowanych systemów pomiarowych. Ich zastosowanie pozwala między innymi na optymalizację zużycia środków chemicznych oraz zmniejszenie kosztów zatrudnienia, co przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów eksploatacji obiektu. Goście mieli ponadto możliwość zapoznania się z historią powstania, misją i filozofią firmy Schwander Polska powstałej w 2004 roku, która dzięki wdrożeniu autorskich rozwiązań wypracowała pozycję niekwestionowanego lidera na rynku oczyszczalni ścieków realizowanych w oparciu o technologię MBR.

Spotkanie zostało zakończone dyskusją, pozwalającą na wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych, władz samorządowych oraz specjalistów branży wodno-ściekowej reprezentujących stronę polską i chorwacką. Zebrani goście ustalili również kierunki przyszłej współpracy w odniesieniu do realizacji projektów oczyszczalni ścieków w technologii MBR.

 Autor: Karolina Kmak, biuro@schwander.pl

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY