Technologia MBR i uproszczenie procedur przetargowych tematem spotkania w Chorwacji
28.04.2017

Dnia 26 kwietnia 2017 firma Schwander Polska wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji Hrvatske Vode, będącej odpowiednikiem polskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozmowach wzięli udział reprezentanci wiodących firm, specjaliści branży wodno-ściekowej z Polski i Chorwacji, jak również Zastępca Dyrektora Generalnego oraz przedstawiciele Hrvatske Vode - instytucji odpowiedzialnej m. in. za gospodarkę wodną, strategie i planowanie, kontrolę i monitorowanie warunków hydrologicznych, zarządzanie jakością wody oraz zasobami wód publicznych, prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką wodną, zarządzanie projektami specjalnymi, współpracę z jednostkami biznesowymi oraz finansowanie projektów ze środków własnych i unijnych.

Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie związane z uproszczeniem procedur oraz redukcją biurokracji w zakresie zamówień publicznych w Chorwacji, stworzenie warunków rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw branży wodno-ściekowej na rynku chorwackim oraz opracowanie transparentnych zasad przeprowadzania przetargów. Omówiono ponadto możliwości wdrożenia najnowocześniejszej technologii oczyszczania ścieków w oparciu o wiedzę i doświadczenie Schwander Polska – lidera na rynku oczyszczalni MBR w Polsce.

Dyskusja została poprzedzona prezentacją przygotowaną przez Schwander Polska, wyjaśniającą różnice pomiędzy oczyszczalniami w technologii MBR, a klasycznymi oczyszczalniami. Wskazano przede wszystkim na niższe koszty  inwestycyjne i operacyjne oczyszczalni MBR, brak negatywnego wpływu technologii na środowisko naturalne, kompatybilność z najnowocześniejszymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, znaczną redukcję zajmowanej powierzchni oraz możliwość budowy oczyszczalni na terenach podlegających ścisłej ochronie.

 Autor: Karolina Kmak, biuro@schwander.pl
 

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY