Uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn
08.03.2017

W zeszłym tygodniu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Święta Katarzyna" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Zakres umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym na przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma zostać zrealizowana w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków – technologię grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej. 

Podpisane porozumienie jest efektem wieloletnich starań Gminy Bodzentyn zmierzających do otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostanie w całości przeznaczone na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Święta Katarzyna. Inwestycja ta jest konieczna, gdyż jak wskazują władze Miasta i Gminy Bodzentyn, po wybudowaniu około 30 kilometrów kanalizacji sanitarnej, przepustowość istniejącej obecnie oczyszczalni ścieków jest niewystarczająca.

Obok rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na decyzję o modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wpłynął rozwój budownictwa jednorodzinnego, a także zwiększony ruch turystów, który pociąga za sobą powstawanie coraz większej liczby miejsc noclegowych oraz firm świadczących usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.

Po remoncie oczyszczalni, będzie ona działała w oparciu o najnowocześniejszą na świecie technologię membranową, która pozwoli uzyskać efekty oczyszczania zgodne z wymaganiami w zakresie oczyszczania azotu i fosforu. Jest to kwestia niezmiernie istotna, gdyż obiekt oczyszczalni zlokalizowany jest na obszarze Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zatem musi spełnić niezwykle restrykcyjne normy.

Planowany termin realizacji zadania przypada na październik 2017 roku.

 Autor: Karolina Kmak, biuro@schwander.pl

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY