Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej
16.05.2022

Dnia 16 maja 2022 r. miał miejsce uroczysty odbiór zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej. 
Umowę na realizację zadania Schwander Polska podpisała z Gminą Dębno 4 stycznia br. Modernizacja obiektu miała na celu przywrócenie wydajności 240 m3/d niewydolnej części oczyszczalni, co w efekcie pozwoliło na osiągnięcie przepustowości na poziomie 520 m3/d. Zrealizowanie przez Schwander Polska zadania pozwoliło Gminie Dębno osiągnąć założone przez nią cele tj.;
- spełnienie wymogów wynikających z uregulowań prawnych w zakresie oczyszczania ścieków,
- poprawę warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców gminy,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej,
- poprawę stanu środowiska i ochrona cieków powierzchniowych,
- zminimalizowanie uciążliwości dla otoczenia.
Wartość zadania inwestycyjnego opiewała na kwotę 1 297 tys. zł a czas realizacji zadania wynosił cztery miesiące. 
Podczas odbioru Inwestora reprezentował Wójt Gminy Dębno Pan Wiesław Kozłowski natomiast Wykonawcę Prezes Schwander Polska Stanisław Malinowski. W odbiorze udział wzięli również Pani Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na Sejm RP oraz pracownicy Urzędu Gminy Dębno, Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno i Schwander Polska. 
 

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY