O schwander
Firma

Witamy na stronie internetowej firmy Schwander Polska®. Jesteśmy liderem w projektowaniu i budowie ekologicznych oczyszczalni ścieków w oparciu o innowacyjną technologię membranową MBR. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ekologiczne obiekty w technologii membranowej MBR

Schwander Polska® zatrudnia wykwalifikowany zespół specjalistów, posiadających bogate doświadczenie w zakresie projektowania oraz budowania oczyszczalni ścieków wykonanych z zastosowaniem najnowocześniejszych systemów membranowych. Technologia ta obecnie jest najnowszą i najbardziej efektywną techniką oczyszczania ścieków - przydomowych, komunalnych oraz przemysłowych.

Dla kogo polecane są ekologiczne oczyszczalnie membranowe?

Schwander Polska® przede wszystkim projektuje i buduje ekologiczne oczyszczalnie komunalne dla szkół, osiedli, gmin i miast, nastawiając się na współpracę z jednostkami władz terytorialnych i samorządowych. Zespoły opracowują ponadto spersonalizowane projekty oczyszczalni ścieków dla przemysłu. Z naszej oferty mogą skorzystać między innymi hotele, zajazdy, restauracje czy stacje paliw. Firma realizuje i wykonuje projekty oraz budowy na terenie Polski i Europy.

Od koncepcji po realizację

Doświadczone zespoły projektowe Schwander Polska® zapewniają kompleksową realizację ekologicznych oczyszczalni ścieków w technologii membranowej. Po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb użytkownika, a także uwarunkowań wynikających z lokalizacji obiektu, zespół specjalistów opracowuje spersonalizowane rozwiązania koncepcyjne, umożliwiające idealne dopasowanie projektu obiektu do wymogów Zamawiającego. Ponadto, zespół zajmuje się opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę i realizację. Firma oferuje całościową usługę, w rezultacie której wykonywane są obiekty „pod klucz”, jak również ich późniejsze serwisowanie i eksploatacja.

Korzyści

Korzyści płynące z wyboru budowy ekologicznych oczyszczalni membranowych MBR wykonywanych przez Schwander Polska® prezentują się następująco:
  • Wysoka efektywność procesów oczyszczania ścieków;
  • zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do klasycznych wariantów;
  • niskie koszty operacyjne;
  • znaczna redukcja zajmowanej przestrzeni;
  • automatyczny system nadzoru;
  • pełna hermetyzacja i deodoryzacja obiektu;
  • możliwość budowy oczyszczalni ścieków na obszarach chronionych;
  • możliwość ponownego wykorzystania wody oczyszczonej (woda technologiczna);
  • technologia ekologiczna oraz przyjazna środowisku.
Każdy z ekologicznych obiektów oczyszczania ścieków wykonanych przez Schwander Polska® wyposażony jest w pełni zautomatyzowany zdalny system monitorujący, zapewniający bieżącą kontrolę podsystemów przy pomocy smartfona lub komputera posiadającego dostęp do Internetu. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stałego nadzoru osób. Ekologiczne oczyszczalnie ścieków zaprojektowane i wybudowane przez naszą firmę są w pełni zhermetyzowane i zdeodoryzowane, dzięki czemu nie są uciążliwe dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Ponadto, autorskie rozwiązania pozwalają na znaczne ograniczenie zajmowanej powierzchni oraz wkomponowanie obiektu w istniejący krajobraz, bez konieczności tworzenia stref ochronnych.

Innowacje przyjazne środowisku

Koncepcje opracowywane przez specjalistów ze Schwander Polska® we współpracy z czołowymi przedstawicielami polskich uczelni technicznych, m. in. z Politechniką Krakowską oraz zespołami badawczo-wdrożeniowymi firm partnerskich, pozwalają na ograniczenie do minimum wpływu realizowanych obiektów na środowisko, jak również opracowanie nowych, efektywnych, ekologicznych rozwiązań. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Schwander Polska®.

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY