O nas
Witamy na stronie Schwander Polska®

Spółka powstała w 2004 roku. Lata doświadczeń przełożyły się na zdobycie przez nią rzetelnej wiedzy z zakresu oczyszczania ścieków. Wkład pracy wniesiony we własny rozwój przyczynił się do tego, że Schwander Polska® zdobyła na rynku pozycję wiodącego dostawcy usług w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków w technologii MBR (Membrane Biological Reactor) oraz projektowania i wykonywania instalacji karbonizacji hydrotermalnej (HTC). Wachlarz usług oferowanych przez Schwander Polska® sprawia, że jej pozycja lidera na rynku jest mocno ugruntowana i niezachwiana.

Wiedza i doświadczenie

Schwander Polska® zatrudnia wykwalifikowany zespół specjalistów posiadających bogate doświadczenie w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków opartych o technologię MBR oraz projektowania i wykonywania instalacji karbonizacji hydrotermalnej HTC. Wieloletnia praktyka pozwoliła Schwander Polska® na wypracowanie niemal do perfekcji własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Dla kogo oczyszczalnie membranowe?

Technologia bioreaktorów membranowych to najlepsze rozwiązanie do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Prowadzi ona nie tylko do maksymalizacji odzysku zasobów, ale również do minimalizacji kosztów i wdrożenia gospodarki cyrkulacyjnej. Naszymi klientami jest zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Z oferty Schwander Polska® skorzystało już wiele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych, hoteli, restauracji, stacji paliw, przemysłu winiarskiego i browarniczego. Spółka świadczy usługi w Polsce i za granicą.

Oczyszczalnie MBR - korzyści

Korzyści płynące z wyboru oferowanych przez Schwander Polska® oczyszczalni MBR:
 • wysoka efektywność procesów oczyszczania ścieków
 • energooszczędność procesów technologicznych
 • znacząca redukcja powierzchni w stosunku do oczyszczalni klasycznej
 • pełna hermetyzacja i dezodoryzacja obiektu
 • automatyczny system nadzoru
 • zagospodarowanie oczyszczonych ścieków (odnowa, odzysk wody)
 • brak ograniczeń co do budowy na obszarach chronionych
 • technologia przyjazna środowisku
Oczyszczalnie ścieków wykonane przez Schwander Polska® są w pełni zhermetyzowane i zdezodoryzowane a dzięki temu nie są uciążliwe dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Każdy z obiektów oczyszczani ścieków wyposażony jest w pełni zautomatyzowany zdalny system monitorujący, zapewniający bieżącą kontrolę podsystemów, co eliminuje konieczność zapewnienia przez eksploatatora stałego nadzoru. Zaprojektowane przez Spółkę obiekty oczyszczalni są idealnie  wkomponowane w otaczający je krajobraz.

Dla kogo instalacja karbonizacja hydrotermalnej HTC?

Technologia karbonizacji hydrotermalnej (HTC) zapewnia przekształcenie bioodpadów i osadów w wysokiej jakości węgiel (hydrowęgiel). Proces HTC jest przyspieszonym odpowiednikiem naturalnego procesu powstawania węgla w przyrodzie. Instalacja karbonizacji hydrotermalnej (HTC) przekształca odpady organiczne (np. osady ściekowe) w węgiel. Hydrowęgiel może być używany jako źródło energii, środek poprawiający właściwości gleby lub jako surowiec do produkcji bioproduktów. Technologia karbonizacji hydrotermalnej (HTC) jest idealnym proekologicznym rozwiązaniem zagospodarowania osadów pościekowych przez przedsiębiorstwa komunalne. 

Karbonizacja hydrotermalnej HTC - korzyści

Korzyści płynące z wyboru oferowanej przez Schwander Polska® karbonizacji hydrotermalnej (HTC):
 • zagospodarowanie osadów ściekowych
 • energooszczędność procesów technologicznych
 • minimalizacja kosztów związanych ze składowaniem osadów ściekowych
 • wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • zastosowanie węgla w produkcji energii (elektrownie, cementownie, spalarnie odpadów, indywidualne piece na małą skalę)
 • wykorzystanie węgla do uzdatniania gleby
  • poprawa żyzności gleby, retencja substancji odżywczych w matrycy gleby
  • eliminacja patogenów, jak i genów odpornych na antybiotyki
  • wysoka zdolność sorpcyjna w stosunku do organicznych zanieczyszczeń
 • odzysk wody technologicznej jako płynnego naturalnego nawozu
  • nawóz z wysokim stężeniem fosforu, azotu i huminów
  • pozytywny efekt wzrostu w porównaniu z konwencjonalnymi nawozami mineralnymi
  • rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne nawozy pochodzenia biologicznego

Od koncepcji po realizację

Doświadczone zespoły Schwander Polska® zapewniają kompleksową obsługę - od przedstawienia koncepcji poprzez przygotowanie projektu aż do realizacji inwestycji budowalnej.
Po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami Inwestora i po uwzględnieniu uwarunkowań lokalizacyjnych obiektu, nasi specjaliści opracowują rozwiązania koncepcyjne. Po wyborze zaproponowanego rozwiązania Schwander Polska® przystępuje do opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Ostatnim etapem jest realizacja, budowa oczyszczalni, wykonanie instalacji karbonizacji hydrotermalnej (HTC) i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 

Innowacje przyjazne środowisku

Rozwiązania opracowywane przez specjalistów ze Schwander Polska® we współpracy z czołowymi przedstawicielami polskich uczelni i zespołami badawczo-rozwojowymi firm partnerskich pozwoliły na ograniczenie niemal do minimum oddziaływania obiektów oczyszczalni na otaczające je środowisko. Prowadzona współpraca przekłada się na opracowywanie nowych, efektywnych rozwiązań proekologicznych.

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY