Program Funkcjonalno-Użytkowy
PFU

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

 • przeprowadzenie wizji lokalnej
 • przedstawienie możliwych do zastosowania wariantów rozwiązań
 • przedstawienie rachunku ekonomicznego poszczególnych rozwiązań
 • wybór jednego z dostępnych wariantów
 • opracowanie PFU
  • opis przedmiotu zamówienia
  • ustalenie planowanych kosztów prac projektowych
  • ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych
  • przygotowanie oferty w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonanie prac projektowych
Jesteśmy profesjonalistami. Przy opracowywaniu Programu funkcjonalno-użytkowego bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na realizację zadania tj. charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających, warunki gruntowo-wodne, stan istniejących obiektów oraz oczekiwania Inwestora co do zakresu planowanej inwestycji (charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót). Przygotowany przez nas Program funkcjonalno-użytkowy spełnia oczekiwania zarówno Inwestora (w czytelny sposób przedstawia jego oczekiwania) jak i Wykonawcy (stanowi doskonałe narzędzie do przygotowania przez niego oferty).

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY