Projekt
budowlany i wykonawczy

Projekt

  • pełnobranżowy projekt budowlany
  • pełnobranżowy projekt wykonawczy
  • opracowanie niezbędnych opinii i ekspertyz do uzyskania wszelkich wymaganych dla realizowanej inwestycji uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, badań, zaleceń od właściwych organów lub instytucji
W skład naszych zespołów projektowych wchodzą projektanci z kilkunastoletnim doświadczeniem, wyspecjalizowani w branży oczyszczania ścieków. Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora zespoły opracowują pełnobranżowe projekty budowlane (branża: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogowa) oraz inne niezbędne dokumenty warunkujące uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY