Moduły filtracji membranowej Alfa Laval Sp. z o.o.
17.03.2015

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych 1/5 populacji świata mieszka na obszarach narażonych na okresowy lub ciągły niedostatek wody. Do roku 2025 wartość ta wzrośnie do 2/3 ludności. W tym samym czasie każdego dnia generowane są olbrzymie ilości ścieków, wrzucanych do rzek i jezior bez odpowiedniej obróbki, co sprzyja powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Obecnie coraz większy nacisk jest położony na odzyskiwanie wód i efektywne oczyszczanie ścieków zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami. „Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że ścieki są cennym zasobem” – mówi Jacek Pyskło, Kierownik Alfa Laval – „Przy odpowiednim rozwiązaniu, ponowne wykorzystanie ścieków jest ekologicznie, społecznie i ekonomicznie korzystne. Alfa Laval oferuje metodę filtrowania, która pomaga przerobić ścieki komunalne i przemysłowe w czystą wodę”.
Bioreaktory membranowe (MBR) są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w celu produkcji wyjątkowo czystego odcieku z biologicznych oczyszczalni ścieków. Każdego dnia w ten sposób przetwarzanych jest 4 miliony ton osadów ściekowych. Do 2018 roku wielkość ta ma się potroić.

„Alfa Laval opracowała unikatowy moduł MBR, oparty o technologię filtracji membranowej, która łączy płyty z arkuszami membran. W porównaniu do innych technologii MBR, proponowane przez Alfa Laval rozwiązanie oferuje bezpieczeństwo, prostotę użytkowania, niskie koszty operacyjne” – wyjaśnia Thomas Møller, Kierownik Działu Wody i Oczyszczania Ścieków w Alfa Laval. – „Nasze urządzenia MBR udowadniają swoją wartość każdego dnia w wielu instalacjach na świecie. Klienci wybrali je ze względu na wyjątkowo czysty końcowy odciek, który może być ponownie wykorzystywany”.

1.    Opis ogólny
Moduł filtracji membranowej Alfa Laval (MFM) jest modułem bioreaktora wykorzystującym technologię membran, który łączy najlepsze cechy sprawdzonych membran spiralnych i płaskich. Dzięki połączeniu obydwu technologii uzyskano bardzo korzystne dla użytkownika wartości. Są to:
  • W pełni wolny przepływ pomiędzy elementami membran dla nadawy.
  • Płukanie membran tylko poprzez cyrkulację CIP.
  • Niskie zużycie energii dzięki budowie umożliwiającej łączenie pionowe modułów.
  • Duża kompaktowość dzięki dużej gęstości upakowania – 1 m2 membrany na 1 m2 powierzchni w fabryce.
  • Wytrzymałe i twarde membrany z PVDF – odporne na trudne warunki pracy.
  • Grawitacyjny MBR – proste, niezawodne i oszczędne rozwiązanie.
Unikalna budowa membran opracowana przez Alfa Laval zapewnia, że filtrat oddzielany jest na całej ich powierzchni i wydostaje się przez wszystkie ich krawędzie, a następnie wypływa złączami na szczycie urządzenia.
Moduł filtracji membranowej pracuje przy wyjątkowo niskiej różnicy ciśnień (TMP) na całej powierzchni membrany. Oznacza to, że nadawa przechodząca przez membranę nie przylega do powierzchni, ani nie zbiera się na niej.
Nadawa płynie w górę między membranami, a filtrat przechodzi przez ich powierzchnie. W celu zapewnienia efektywnej cyrkulacji nadawy oraz do osiągnięcia prędkości koniecznej do wystąpienia przepływu krzyżowego stosuje się bąbelki powietrza. Powoduje to również efekt czyszczenia. Niezależnie od tego, czy elementy są pojedyncze, czy ustawione dwu lub trzypiętrowo, powietrze dodawane jest tylko poprzez jeden napowietrzacz na spodzie.
Oznacza to, że spadek ciśnienia na membranie jest bliski zeru i że na membranie brak obszarów nieprzepuszczających filtrat. Skrajnie niskie ciśnienie transmembranowe oznacza, że membrany są znacznie mniej podatne na zarastanie, co skutkuje dłuższym okresem pracy między czyszczeniem.

Kiedy potrzeba wyczyścić membrany, cała ich powierzchnia jest efektywnie czyszczona przy użyciu procedur, jak relaksacja i mycie w systemie CIP (Cleaning in Place).
Stosowanie modułów filtracji membranowej Alfa Laval pozwala osiągnąć wiele korzyści, zarówno użytkownikom końcowym jak i podwykonawcom projektowym oraz firmom, które wykorzystują je w produkowanych przez siebie urządzeniach (patrz. tab. 1).

Rys. 2. Moduł płytowy + moduł spiralny = Moduł filtracji membranowej Alfa  Laval

Tab. 1. Korzyści płynące z modułu filtracji Alfa Laval dla użytkowników końcowych
Rozwiązanie Korzyści
Jednakowe użytkowanie całej powierzchni membrany Mniejsze zarastanie
Skrajnie niskie ciśnienie transmembranowe - do 10 razy niższe, niż w przypadku membran płaskich lub membran kapilarnych Mniejsze zarastanie
Wytrzymała budowa modułu Dłuższa żywotność
Bioreaktor membranowy grawitacyjny Prosty system
Budowa piętrowa - lepsze wykorzystanie powietrza Energooszczędność
Wiele metod mycia-płukanie wsteczne, cyrkulacja, moczenie Łatwe mycie
Trwałość membrany - materiał PVDF Wiele aplikacji
Kompaktowa budowa Zajmuje mało miejsca


Rys. 3. Element modułu filtracji membranowej


Firma Schwander Polska®
Od 2013 roku moduły filtracji membranowej Alfa Laval są sprzedawane przez firmę Schwander Polska®. Schwander posiada duże doświadczenie w projektowaniu oraz budowie oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię membranową MBR (MembraneBiologicalReactor).
Oczyszczalnie w technologii membranowej MBR są dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, ale również polecane są dla domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, zajazdów, restauracji, stacji paliw, szkół, osiedli.
 

Rys. 4. Prezes firmy Schwander Polska®, Stanisław Malinowski prezentuje certyfikat firmy Alfa LavalRys 5. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Piątkowa
 
  1. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Piątkowa, gmina Chełmiec
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Piątkowa zlalizowana została na działce graniczącej z boiskiem szkolnym szkoły podstawowej i gimnazjalnej w miejscowości Piątkowa. Ścieki oczyszczone wprowadzana są do potoku Łętówka.
 
  1. Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mała wieś, gmina Chełmiec
Oczyszczalnia ścieków została zlokalizowana na terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków, która została wyłączona z eksploatacji po wykonaniu oczyszczalni ścieków w technologii MBR. Ścieki oczyszczone wprowadzane będą do rzeki Dunajec.
Na etapie realizacji są jeszcze 2 projekty w gminie Chełmiec:
  • Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec
  • Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielogłowy
W roku 2015/2016 firma Schwander Polska® będzie realizować kolejne 6 projektów z wykorzystaniem modułów filtracji membranowej Alfa Laval na oczyszczalniach ścieków w Polsce i na Słowacji.
W opracowaniu wykorzystano materiały pochodzące z artykułu pt. „Wastewater: an untapped water resource”, Alfa Laval Here Magazine, autor: Nic Townsend, od firmy Schwander Polska® oraz z gminy Chełmiec.
 
Link do e-wydania czasopisma: http://seidel-przywecki.pl/pl/p/Forum-Eksploatatora-nr-78-e-wydanie-32015-/505

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY