Программное обеспечение MBR
Оптимизация всех процессов

Oprogramowanie MBR

  • Autorskie oprogramowanie Schwander Polska
  • System SCADA
  • Pomiar on-line w czasie rzeczywstym
  • Sterowanie zdalne z każdego miejsca na świecie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu
  • Wizualizacja procesu technologicznego
  • Obsługa alarmów i liczników obiektowych
  • Archiwizacja i obróbka danych długookresowych
  • Prezentacja raportów i trendów
  • Analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania określające wartości optymalne parametrów prowadzenia procesu takich, jak: intensywność napowietrzania, recyrkulacja wewnętrzna czy odprowadzanie osadu nadmiernego. Systemy automatycznego sterowania Schwander stabilizują proces oraz dają gwarancję poprawnej eksploatacji oczyszczalni i uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Ponadto, żądane parametry zostaną osiągnięte z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów, takich jak energia oraz środki chemiczne.
 

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY