Badania
POSZUKIWANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ...

Największą uwagę przykładamy do zdobywania nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala nam na optymalizację procesów technologicznych, ograniczenie do minimum oddziaływania obiektu oczyszczalni na środowisko a w szczególności odnowę biologiczną wody tj. wykorzystanie gospodarcze ścieków oczyszczonych. Dzięki współpracy z uczelniami technicznymi w Polsce i krajach europejskich, staramy się na bieżąco wprowadzać najnowsze rozwiązania technologiczne.
 

Samarbete med Cracow University of Technology
 
Den 13 november 2018 undertecknade Schwander Polska ett samarbetsavtal med Cracow University of Technology. Ämnet för kontraktet är forskning och utveckling vid MBR-avloppsreningsverket. Forskningens omfattning inkluderar följande steg:
1. Identifiering av tekniska processer i reaktorer med identifiering av förändringar i grundindikatorer
2. Bestämning av tillväxt och slamegenskaper (mikrobiologiska test)
3. Undersökning av processens energiintensitet
4. Teknologiska riktlinjer för konstruktion av MBR-reaktorer
5. Riktlinjer för optimering av styr- och automatiseringssystemet i MBR-reaktorer
Det sista samarbetet kommer att utarbeta en detaljerad rapport.