Budowa
i rozruch

Budowa

  • budowa
  • przebudowa
  • modernizacja 
  • dokumentacja odbiorowa
  • dokumentacja powykonawcza
Schwander Polska posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji w charakterze Generalnego Wykonawcy, Lidera Konsorcjum/Konsorcjanta lub Podwykonawcy (w zakresie dostawy i montażu urządzeń technologicznych, wykonania automatyki i oprogramowania dla oczyszczalni ścieków). Realizowane przez firmę inwestycje dotyczyły budowy nowych obiektów, przebudowy istniejących oraz modernizacji. W trakcie przebudowy oraz modernizacji istnieje możliwość zapewnienia ciągłości pracy instalacji przez cały czas realizacji zadania.