Podpisanie umowy o współpracy z rosyjską firmą Alliance Electro
26.06.2019

13 października 2017 w siedzibie Schwander Polska odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Schwander Polska oraz rosyjską firmą Alliance Electro w celu wdrożenia technologii MBR na rynku rosyjskim.

Rynek oczyszczalni ścieków w technologii MBR w chwili obecnej dopiero raczkuje, stwarza jednak duży potencjał rozwoju w niedalekiej przyszłości. W Federacji Rosyjskiej dominują systemy konwencjonalnego oczyszczania ścieków, które w Polsce zostały wyparte przez nowoczesne i bardziej efektywne oczyszczalnie MBR. Warto wspomnieć, że technologia MBR jest obecnie jedyną, która pozwala na spełnienie bardzo restrykcyjnych norm dotyczących jakości ścieków oczyszczonych obowiązujących na terenie Federacji Rosyjskiej.
 
Klasyczne technologie oczyszczania ścieków są przestarzałe i nie pozwalają na osiągniecie wymaganego stopnia oczyszczenia, zatem naturalną ścieżką rozwoju będzie stopniowe ich zastępowanie oczyszczalniami w nowoczesnej technologii MBR, które nie wymagają dużego zużycia energii i chemikaliów oraz nie wymagają stałego zatrudnienia pracowników do obsługi oczyszczalni, pozwalając na zdalny dostęp i kontrolę obiektu w trybie tak zwanego stałego dozoru online. Wszystko to sprawia, że technologia ta jest bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o koszty, jakie w późniejszej kolejności ponosi eksploatator obiektu.
 
Schwander Polska, jako firma posiadająca rozległe doświadczenie w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków MBR zdecydowała się na udzielenie koniecznego wsparcia technicznego firmie rosyjskiej, aby pomóc zaprojektować oczyszczalnie ścieków bezpieczne dla środowiska, kompaktowe i przede wszystkim naprawdę efektywne jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków, oferując szerokie możliwości ponownego wykorzystywania ścieków oczyszczonych.
 
Aktualnie obie firmy są bliskie ukończenia dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków MBR w pobliżu Sankt Petersburga. W przypadku finalizacji inwestycji, będzie to pierwsza oczyszczalnia MBR połączona z zaawansowanym systemem RTC N/DN na terenie Federacji Rosyjskiej.