Technologia
Kompleksowa dostawa i montaż urządzeń technologicznych

Teknologi

- leverans och montering av utrustning

- Implementering av egen programvara och automatisering

- uppstart

- introduktionskurser.

Schwander Polska erbjuder också möjligheten att agera som konsortium eller underleverantör (inom leverans och montering av teknisk utrusning samt utförande av automatisering och programvara för avloppsreningsverk).