Technologia
Na czym polega technologia MBR stosowana w oczyszczalniach ścieków Schwander Polska®?

Alfa Lavals MBR membraner

Naturlig, effektiv avloppsrensning av kommunalt och industriellt avloppsvatten. 

Alfa Laval - membranmoduler i MBR - teknik garanterar problemfri avloppsrensning till låga driftkostnader. 
Baserat på Alfa Laval LowResist™-teknik kombinerar de minimala rengörings- och underhållsbehov med låg energiförbrukning och utmärkt avloppsvattenkvalitet.  Alfa Lavals membranmoduler för bioreaktorer kombinerar de tekniska fördelarna med hålfiber och slätt papper. Genom att kombinera våra unika tekniker, såsom LowResist™, S Aerator™ och QuickSwap™ erbjuder våra system en rad fördelar för MBR-processer.

 

Zastosowania

Membrany Alfa Laval MBR są stosowane na całym świecie w oczyszczalniach ścieków wykorzystujących bioreaktory membranowe (MBR) do oczyszczania ścieków pochodzących z różnych procesów, takich jak np.:
 • komunalne oczyszczalnie ścieków
 • produkcja spożywcza, między innymi przemysł winiarski, browarniczy, mleczarski, napojowy, produkcja skrobi, przekąsek
 • farmacja
 • przemysł chemiczny
 • przetwórstwo petrochemiczne
 • ubojnie zwierząt
 • instalacje MBR w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków

Fördelar

Den nya versionen av vår bioreaktors membranfiltrering innehåller ett antal förbättringar som ökar kapaciteten, sänker energiförbrukningen och minskar underhållskostnaderna ytterligare. Vårt nya MBR-membran är baserad på beprövad teknik som vi har använt i hundratals installationer i 10år, vilket garanterar tillförlitlig drift till lägsta möjliga totala ägandekostnad.

Varje element i de unika platta kapillärmembranen har speciellt utformats med hänsyn till förhållandena i avloppsreningsverk. Som ett resultat erhölls en modul med driftsäkerhet och låga driftskostnader med ett minimum av personalinsatser.


     

LowResist™ - reducerad påväxt och lägre energiförbrukning
  

Alfa Lavals unika LowResist-design ger vår membranmodul ett extremt lågt tryckfall. Tack vare det extremt låga transmembrantrycket (TMP) är Alfa Lavals MBR-membran i mycket mindre behov av rengöring och underhåll än andra MBR-produkter på marknaden. Det låga transmembrantrycket innebär att det inte finns någon påväxt, bara lite ytnedsmutsning som är lätt att rengöra.

Det är också anledningen till att Alfa Lavals MBR-filter fungerar med enbart tyngdkraft med bara 1 m vatten över modulen, vilket gör det möjligt att maximera kapaciteten i tanken utan att behöva använda pumpar.

I vår nya modell har vi förbättrat LowResist-tekniken för att minska transmembrantrycket ytterligare. De nya membranerna har öppna sidor så att vattnet kan flöda fritt in i membranlådorna. Detta leder till en jämnare tryckfördelning över membranet, vilket förbättrar kapaciteten och minskar rengöringsbehovet. 


 

S-Aerator

Vår senaste MBR-modell har S Aerator luftningssystem utformades av Schwander Polska i samarbete med Alfa Laval. Detta nya förbättrade system minimerar luftförbrukningen och eliminerar arbetet med att städa ur blockeringar.

Alfa Lavals nya S Aerator använder en enkelradig design, vilket gör det självspolande. Alla blockeringar spolas automatiskt ut när lufttrycket ökar. Vatten som har kommit in i systemet på grund av blockeringen spolas också automatiskt ut, vilket innebär att det inte finns något behov av manuella ingrepp i något steg.

Den självspolande designen gör det enkelt att slå på och av luften under drift och låter dig köra dina membranmoduler med alternerande luftning. Detta innebär att luftsköljning i ett system med mer än en membranmodul appliceras på ett alternerande sätt, inte kontinuerligt.  

Den variabla rengöringsproceduren minskar energiförbrukningen för luftrengöring med upp till 40% jämfört med den traditionella metoden, utan att det påverkar blockeringshastighet och membranfiltreringseffektiviteten.

 

QuickSwap™ - enkelt att bytas ut membranen

Membranen kan enkelt installeras och bytas ut tack vare Alfa Lavals unika QuickSwap™-teknik. Alfa Lavals unika QuickSwap™-teknik innebär att varje paket kan tas bort individuellt, vilket minimerar lyfthöjden ovanför membranmodulen. Det innebär att Alfa Lavals MBR-membranmoduler är speciellt lämpliga för inomhus- eller underjordiska installationer där extra lyfthöjd innebär en större kostnad. 

Membranen ersätts enkelt tack vare QuickSwap™-tekniken. Med alla membranen i en modul monterade i paket kan ett helt paket bytas ut på en gång istället för att behöva byta ut varje membranelement individuellt.

 


 

Optimerad för hög kapacitet

De nya membranmodulerna för MBR från Alfa Laval behöver bara två fria sidor under drift och kan därför installeras sida vid sida i rader, vilket ökar den installerade membrantätheten dramatiskt.
Utbudet av olika storlekar på moduler från MFM080 till MFM240 gör att du kan alltid anpassa membranmodulen för individuella bohov och att kunna optimera användningen av befintliga tankar och maximera den installerade membranytan.
Membranen är gjorda av klorresistent PVDF och har optimerats specifikt för användning i avloppsvattentillämpningar.
Membranen utgör en absolut barriär mot bakterier, mikroplaster och flera andra föroreningar och det behandlade vattnet garanteras uppfylla kraven på vattenåtervinning eller miljöansvarigt utsläpp.


 

Fullautomatiserd för låga personalkrav

Personalkostnader är en av de driftskostnader som är mest betydande för operatören. Alla avloppsreningsverk av Schwander Polska är helt automatiserade. Alla viktiga parametrar i avloppsreningsprocessen kan startas, kontrolleras och övervakas i fjärrövervakningsläget med valfri enhet med internetuppkoppling. Detta möjliggör en betydlig minskning av anställningskostnaderna, vilket innebär direkta besparingar för operatören.

Systemet visar en visualisering av den tekniska processen, informerar om enhetsfel och påminner om serviceaktiviteter, stöder larm och objekträknare och arkiverar långsiktig data. Systemet fungerar baserat på kontrollalgoritmer som bestämmer de optimala värdena på processparametrar som: luftningsintensitet, intern återcirkulation eller överskott av slamavlägsning.

Automatiska styrsystem som används vid avloppsreningsverk tillverkade av Schwander Polska stabiliserar processen och garanterar korrekt drift av reningsanläggningen och uppnår kraven på det renade avloppsvattens kvalitet. Tack vare dem kan operatören dessutom vara säker på att de önskade parametrarna kommer att uppnås med minsta mängd resurser, såsom energi och kemikalier.

Utmärkt vattenkvalitet hos avloppsvatten.    

En av de största fördelarna med en membranbioreaktor är den utmärkta vattenkvaliteten hos avloppsvattnet. När kraven på regelverk blir strängare och strängare kan du känna dig lugn med att du har en framtidssäker lösning när du investerar i MBR-membranmoduler från Alfa Laval.

Membranet är en absolut fysisk barriär som tar bort alla bakterier och ett antal andra patogener, liksom alla mikroplaster, vilket gör den lämplig för ett antal fördelaktiga återanvändningsområden, exempelvis bevattning.

Ett MBR-system är också en bra lösning för att avlägsna sammansättningar som är av växande oro, såsom mikroföroreningar och läkemedel i avloppsvatten från kommun och sjukhus.

I nya studier i ett avloppsreningsverk i Danmark har visat sig att Alfa Laval MBR-membran är helt effektiv för att avlägsna mikroplastiska föroreningar. Därför kan du vara säker på att kunna möta dina framtida operativa behov så väl som behoven för din lokal miljö.

Minimal rengöring

Det extremt låga transmembrantrycket (TMP) som ligger till grund för LowResist membranmodultekniken minimerar påväxt och i sin tur rengöringsbehov. Det låga transmembrantrycket eliminerar påväxt vilket innebär att den enda rengöringen som någonsin behöver göras med ett Alfa Laval MBR-filter är en avspänning/luftsköljning var 10:e minut och CIP 3–4 gånger per år. 
Med andra ord:
 • Ingen återspolning är nödvändig
 • Låga krav på kemisk urspolning
 • Inget behov av att ta bort filtermodulen från tanken under dess livstid
 • Minimal CIP
 • Minimal användning av kemikalier
 • Stora tidsbesparingar
 • Mindre slitage på membran och pumpar

Låga energikostnader

Energi är den huvudsakliga kostnaden för att driva en MBR-anläggning, vilket gör energieffektiviteten till den allra viktigaste frågan. Avloppsreningsverk tillverkade av Schwander Polska säkerställer marknadens lägsta energikostnad på grund av användningen av fördelarna med gravitationsflödet och förenkling av installationen.

Den unika designen hos  MBR-membran gör det möjligt att använda dem med enbart gravitation som drivkraft, vilket eliminerar kostnader för pumpkraft.

Den nya S Aerator™ designad av Schwander Polska i samarbete med Alfa Laval gör att du kan optimera luftsköljningen och i därigenom även energiförbrukningen för luftfläkten utan att riskera fler blockeringar i luftaren eller ökad membrannedsmutsning.


 

Enkel och pålitlig drift

Varje detalj i filtreringssystemet Schwander Polska har designats och genomtänkt speciellt för användning i avloppsvattentillämpningar. Det finns inga rörliga delar eller ventiler i slammet och pumpanvändningen har minimerats. Ingenting har lämnats åt slumpen för att säkerställa maximal tillförlitlighet och lägsta möjliga underhållskrav.

Det finns inget underhåll som någonsin kräver att du tar bort filtermodulen från bioreaktortanken eller tömmer den. Om du behöver byta ut ett membran gör vårt unika QuickSwap-system det möjligt att göra detta på rekordtid i membranbehållaren. Det krävs ingen avancerad utbildning för din personal om du moderniserar ett befintlig avloppsreningsverk till MBR-teknik. All teknik i vårt system kommer att vara bekant för din personal.


 

Låg investeringkostnad

Schwander Polska - lösningar ger utmärkt rengöringskvalitet i alla tillgängliga utrymmen. Oavsett om du bygger en ny anläggning eller uppgraderar en befintlig så kommer du märka att våra lösningar minskar kapitalkostnaderna 

Nya anläggningar

Vid byggande av en ny avloppsreningsverk kommer valet av MBR-teknik att spara pengar för byggarbeten. 
Den höga koncentrationen av biomassa i reaktorn möjliggör kortare hållningstid för avloppsvatten, och detta innebär 3 gånger minskning av volymen för den aktiverade slambehållare jämfört med konventionell teknik.
Tankens storlek kan vara mindre än för andra MBR-system tack vare den höga membrantätheten och förmågan att arbeta med en högre koncentration av suspenderade fasta ämnen. 
Tack vare en enkel installation sparar du på pumpar och rörledningar eftersom systemet kan arbeta med gravitation.

Befintliga anläggningar 

Den stora flexibiliteten hos vårt MBR-filtreringssystem gör det möjligt att i befintliga anläggningar skräddarsy systemet till en befintlig infrastruktur. Du kan välja om du vill låta enbart gravitationen sköta systemet eller använda energisnåla permeatpumpar. Tack vare utbud av membranmoduler i olika storlekar kan vi installera maximal membrankapacitet i dina befintliga tankar.

Sezonowość – rozwiązanie idealne dla turystyki

Technologia Schwander Polska ze względu na doskonałą jakość ścieków oczyszczonych jest polecana szczególnie dla terenów atrakcyjnych turystycznie, przy modernizacji z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz przy zrzucie ścieków oczyszczonych do odbiorników wymagających szczególnej ochrony takich jak: małe cieki wodne, jeziora czy wody kąpieliskowe.

Oczyszczalnie MBR Schwander Polska charakteryzuje duża elastyczność, dzięki czemu doskonale sprawdzą się zarówno w warunkach zwiększonych sezonowych napływów ścieków oraz podczas niskich napływów występujących poza sezonem. Zwiększenie przepustowości oraz przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń odbywa się bez konieczności prowadzenia kosztownych i pochłaniających teren inwestycji, zwykle wymaga jedynie dostosowania ustawień oprogramowania oczyszczalni ścieków.

Brak uciążliwych zapachów

Wszystkie oczyszczalnie zaprojektowane i wykonane przez naszą firmę wyposażone są urządzenia, które mają za zadanie neutralizację związków zapachowych uciążliwych dla obsługi i otoczenia. Dzięki temu oddziaływanie obiektu jest zamknięte w obrębie działki.

Dezodoryzacja odbywa się w oparciu o technologię biofiltracji na aktywnym biologicznie materiale filtracyjnym albo za pomocą filtra węglowego z wypełnieniem sorbentami chemicznymi lub odpowiednio impregnowanym węglem aktywnym. Pozwala to na lokalizację oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie innych budynków.

Do przykładów takich obiektów, zrealizowanych przez Schwander Polska należy np. oczyszczalnia ścieków w miejscowości Piątkowa – sąsiadująca ze szkołą oraz boiskiem dla dzieci lub oczyszczalnia w Chełmcu – znajdująca się w centrum miasta w sąsiedztwie budynków administracyjnych urzędu gminy.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Ultraniskie ciśnienie transmembranowe i eliminacja zarastania porów membrany oznacza, że wymagane jest jedynie minimalne czyszczenie. Podczas normalnej pracy wystarcza 2-minutowy okres relaksacji, aby usunąć zanieczyszczenia powierzchniowe.

Nie ma potrzeby wykonywania częstych płukań chemicznych – w zupełności wystarcza płukanie CIP co trzy lub cztery miesiące. Oszczędność czasu w porównaniu do innych systemów MBR jest bardzo duża.

Długie cykle płukania CIP przynoszą również korzyści w postaci minimalizacji zużycia membran i zużycia środków chemicznych.
 

Enhetsservice

Våra MBR-installationer betyder en enkel och tillfällig service tack vare användningen av tyngdkraften, minskning av antalet pumpar och förenkling av installationen samt tack vare samarbete endast med ledande och beprövade utrustningsleverantörer.

Den modulära utformningen av membranen innebär att endast 1,3 m avstånd över tankens kant krävs för att lyfta modulerna på installationsplatsen. Detta är särskilt viktigt när lokaliseringen av MBR finns i en byggnad och när utrymmet är begränsat.

Vi erbjuder professionell service och underhåll av de gjorda anläggningarna och installationerna, samt kontinuerligt stöd för operatörer i processen för underhåll av enheter. För mer information, gå till fliken Service.

 

Moduł membranowy i dane eksploatacyjne​

 
Typ membrany MFP2
Wielkość membrany 0.2 μm
Standardowe ciśnienie transmembranowe podczas pracy (TMP) 0.01 ÷ 0.04 bar
Standardowy zakres strumienia netto 10 ÷ 30 LMH
Maksymalna temperatura 50°C
Zakres pH 1 ÷ 11
1 W zależności od rzeczywistych warunków i składu ścieków

Wykonanie materiałowe elementów modułu membranowego

 
Rama modułu stal kwasoodporna AISI 316
Orurowanie permeatu i systemy napowietrzającego stal kwasoodporna AISI 316
Element membranowy i przekładka dystansująca polipropylen (PP)
Membrana polifluorek winylidenu (PVDF)
Typ systemu napowietrzania dyfuzor grubopęcherzykowy
System napowietrzania stal kwasoodporna AISI 316
Przyłącze na wlocie powietrza 1½ " BSP / NPT
Przyłącze na wylocie permeatu 2 " BSP / NPT