Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Rytro
14.09.2022

Umowę na budowę oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej 500 m3/d i 4000 RLM Schwander Polska z Gminą Rytro podpisała w dniu 12 września br.
W ramach przyjętej formuły realizacji zadania Spółka ma na wstępie zaprojektować obiekt oczyszczalni a w dalszej kolejności go wybudować, na co ma dwa lata. Łączna wartość zadania to 8,4 mln złotych. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki budżetu państwa jakie zostały przyznane samorządowi z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (95%) oraz jej środki własne w wysokości  420 tys. złotych (5%).
Zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa, budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni” i składać się będzie z trzech etapów. Pierwszym etapem będzie opracowanie koncepcji projektowej, w dalszej kolejności wykonanie dokumentacji projektowej a ostatnim etapem będzie budowa obiektu.
Już dzisiaj zdradzić możemy, że zaprojektowany obiekt będzie pięknie wkomponowany w otaczający go krajobraz a zastosowane na nim rozwiązania technologiczne będą najnowszej generacji.
 

Na zdjęciach widzimy jak wygląda dzisiaj oczyszczalnia, za dwa lata ten obraz przejdzie już do historii.

  

Galeria

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY