Nowa technologia przetwarzania odpadów już na polskim rynku!
19.02.2024

Instalacja jest już uruchomiona. W pierwszej dekadzie marca przystąpimy do testów. Wydajność instalacji to ok.2000 ton osadów organicznych (20% SM) /rok. Jest to typowa wersja kontenerowa, która może być z powodzeniem stosowana dla aglomeracji do 20000 RLM.

Obecnie zaprojektowaliśmy 4 instalacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które będą przetwarzać osady pościekowe oraz bioodpady na hydrochar (alternatywne źródło energii o wartości kalorycznej 25 tys. MJ/kg). Jak wiadomo, ścieki to niewykorzystane źródło energii odnawialnej. Włączenie technologii HTC w proces oczyszczania ścieków pozwala na spełnienie wszystkich wymogów nowej Dyrektywy Ściekowej Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Zgodnie z jej założeniami  „(…)państwa członkowskie będą zobowiązane do stosowania oczyszczania trzeciego, a później także czwartego stopnia. Dyrektywa wprowadzi więc cel neutralności energetycznej, co oznacza, że oczyszczalnie ścieków komunalnych będą musiały co roku stopniowo zwiększyć udział w wykorzystywanej energii odnawialnej.”

Pragniemy również nadmienić, że technologia oczyszczania ścieków (MBR) z wprowadzonym czwartym stopniem oczyszczania pozwoli nam spełnić wszystkie wymogi dotyczące wykorzystania oczyszczonych ścieków (permeat) jako wodę użytkową, dzięki zastosowanym technikom hybrydowym ( m.in. technologia niskotemperaturowej plazmy).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia naszej instalacji. Jest to pierwsza na taką skalę instalacja HTC w Polsce. Dalsze szczegóły przedstawimy w najbliższej relacji.
 

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY