Uroczyste otwarcie oczyszczalni MBR w Porębie!
20.04.2023 
20 kwietnia 2023 roku mieliśmy przyjemność brać udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w wykonaniu Schwander Polska. 
Oczyszczalnia otrzymała nazwę "Proterochersis Porebensis" na cześć odkrycia nieznanego gatunku pierwotnych żółwi sprzed około 215 lat. Odkrycia dokonano na terenie Poręby przez naukowców Polskiej Akademii Nauk.

Oczyszczony ściek, porównywalny z I klasą czystości wód płynących pozwala na ponowne jego użycie i zamykanie lokalnych obiegów wodnych. O jakości otrzymanego filtratu swiadczy również eksperyment przeprowadzony przez MPWiKP, jakim jest hodowanie pstrągów potokowych w akwarium wypełnionym filtratem uzyskanym po procesie oczyszczania MBR na terenie oczyszczalni. To niezwykłe przedsięwzięcie stanowi kolene potwierdzenie dla skuteczności i wydajności naszej technologii.
 

 
Serdecznie zapraszamy do krótkiej fotorelacji z wydarzenia!Autor: mgr Anna Surówka

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY