Oprogramowanie MBR
Optymalizacja wszystkich procesów

Oprogramowanie MBR

  • autorskie oprogramowanie Schwander Polska®
  • pomiar on-line w czasie rzeczywistym
  • sterowanie zdalne z każdego miejsca na świecie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu
  • wizualizacja procesu technologicznego
  • obsługa alarmów i liczników obiektowych
  • archiwizacja i obróbka danych długookresowych
  • prezentacja raportów i trendów
  • analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń
Jesteśmy właścicielem praw majątkowych do autorskiego oprogramowania Schwander Polska®. W ramach realizowanych inwestycji nieodpłatnie udzielamy licencji na jego  użytkowanie. Nasze oprogramowanie jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP.
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania określające wartości optymalne parametrów prowadzenia procesu tj.: intensywność napowietrzania, recyrkulacja wewnętrzna czy odprowadzanie osadu nadmiernego. Systemy automatycznego sterowania Schwander Polska® stabilizują proces oraz dają gwarancję poprawnej eksploatacji oczyszczalni i uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Ponadto, żądane parametry zostaną osiągnięte z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów, takich jak energia oraz środki chemiczne.

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY