Schwander Polska®
Oczyszczalnie MBR i karbonizacja hydrotermalna (HTC) - rozwiązania na miarę XXI wieku

Schwander Polska® postawiła sobie za cel zmianę postrzegania ścieków komunalnych. Swoją postawą stara się przekonać, że ścieki to nie zło konieczne, ale źródło cennych zasobów. W technologii MBR ścieki stają się cennym źródłem wody, energii, surowców wtórnych. Procesy zachodzące podczas oczyszczania prowadzą do uzyskania wody użytkowej odnowionej biologiczne, porównywalnej do pierwszej klasy czystości wód płynących. Jest to spełnienie warunków III stopnia oczyszczania.
 
Wszystkie z zaprojektowanych i wykonanych przez Schwander Polska® oczyszczalni MBR są w pełni zautomatyzowane dzięki czemu nie wymagają stałej obsługi. Każdy obiekt wyposażony jest w zdalny system nadzoru, za pomocą którego można monitorować zachodzące procesy przy użyciu każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Oczyszczalnie wykonane przez Schwander Polska® są w pełni zhermetyzowane i zdezodoryzowane. Autorskie rozwiązania pozwalają na znaczne ograniczenie zajmowanej powierzchni oraz wkomponowanie obiektu w istniejący krajobraz, bez konieczności tworzenia stref ochronnych.
Innowacyjne oczyszczalnie to oczyszczalnie, które działają w systemie zamkniętym. Nowoczesna oczyszczalnia powinna sprostać następującym wyzwaniom:

  • zapewnić zagospodarowanie oczyszczonych ścieków (poprzez odnowę i odzysk wody)
  • usunąć ze ścieków mikrozanieczyszczenia
  • zapewnić odzysk energii i energooszczędność procesów technologicznych
  • doprowadzić do efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych
  • ograniczyć utratę pierwiastków biogennych oraz nie dopuścić do zanieczyszczenia nimi środowisk wodnych (odzysk biogenów).

Oczyszczalnie oferowane przez Schwander Polska® spełniają wymogi definicji oczyszczalni innowacyjnych. Element domykającym system jest instalacja karbonizacji hydrotermalnej (HTC), która pozwala na przekształcenie bioodpadów i osadów w wysokiej jakości węgiel (hydrowęgiel).

Schwander Polska® ciągłe udoskonala swoje systemy, wdraża innowacje. Stara się przekonać, że warto przełamać stereotypy i sięgnąć po rozwiązania przyjezdne dla środowiska. Stara się przekonać, że oczyszczalnie oparte na technologii MBR oraz karbonizacja hydrotermalna (HTC) to rozwiązania na miarę XXI wieku.

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY